ลงทะเบียนโครงการ

"ความร่วมมือพัฒนาธุรกิจ ภาคีเครือข่ายสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง"

โครงการความร่วมมือพัฒนาธุรกิจ ภาคีเครือข่ายสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง บมจ. อสมท และ บจก. ประณีตกรุ๊ป มีวัตถุประสงค์ร่วมกันศึกษา พัฒนา ยกระดับการให้บริการด้านธุรกิจแก่สถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่เป็นสมาชิกโครงการ


โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้รับโอกาสหลักๆ ดังต่อไปนี้

  • ขยายโอกาสการให้บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ แก่แบรนด์สินค้าและหน่วยงานต่างๆจากส่วนกลาง ด้วยการผนึกรวมกันให้บริการเป็นเครือข่าย มีศักยภาพด้านปริมาณ และพร้อมให้บริการด้วยเครื่องมือบริหารจัดการทางดิจิตอล TJ Smart Radio ที่สามารถวัดผลได้ สร้างความน่าเชื่อถือและโปร่งใสแก่ผู้ใช้บริการ

  • เปิดโอกาสให้ สถานีวิทยุสมาชิก ได้ให้บริการเผยแพร่รายการออกอากาศไปยัง Internet ขยายฐานผู้ฟังให้รับฟังได้จาก Mobile Application และ Website ได้จากทุกที่ทั่วโลก

แบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

เพื่อเพิ่มโอกาสการถูกเลือกจากระบบค้นหา เพื่อให้บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์

หน้า 1/2

ข้อมูลสถานประกอบการ/Business Information
กรุณากรอก ชื่อสถานี ให้ถูกต้อง*
กรุณากรอก เลขประจำสถานี ให้ถูกต้อง*
กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง*
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง*
กรุณากรอกที่อยู่ ให้ครบถ้วน*


กรุณาระบุพื้นที่ที่สัญญาณครอบคลุม*

กรุณาระบุจำนวนดีเจประจำ*
กรุณาระบุจำนวนสายโทรเข้าเฉลี่ย ของแต่ละวัน*
กรุณาระบุช่วงเวลาที่มีผู้ฟังมากที่สุด 1 ช่วง*
ถึง
กรุณาระบุเวลาของดีเจ*
ถึง
กรุณาระบุเวลาอัตโนมัติ*
กรุณาเลือกแนวเพลงให้ครบ 1 แนวเพลง*
กรุณาเลือกแนวเนื้อหารายการให้ครบ 1 ประเภท*
กรุณาเลือกกลุ่มผู้ฟัง*
กรุณาเลือกช่วงอายุให้ครบ 1 กลุ่ม*
กรุณาเลือกกลุ่มอาชีพให้ครบ 1 กลุ่ม*
กรุณาเลือกผลิตผลด้านเกษตรกรรม ในพื้นที่ของคุณให้ครบ 1 กลุ่ม*
กรุณาเลือกประเภทของโฆษณาที่เหมาะกับพื้นที่ของคุณให้ครบ 1 กลุ่ม*
กรุณาเลือกประเภทของโฆษณาที่เหมาะกับพื้นที่ของคุณให้ครบ 1 กลุ่ม*

หน้า 2/2

ข้อมูลสถานี/Basic Station Information
กรุณากรอก ระยะกระจายสัญญาณ ให้ถูกต้อง*
ถึง
กรุณาระบุเวลา เปิด-ปิด สถานี*
กรุณาเลือกคลื่นสัญญาณ*
{{this.station.radio_unit}}
กรุณาระบุเลขคลื่นสัญญาณ*
ข้อมูลเจ้าของสถานี/ Station Owner Information
กรุณากรอกชื่อ - นามสกุล ให้ถูกต้อง*
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง*
กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง*
กรุณากรอก ไลน์ไอดี ให้ถูกต้อง*
กรุณากรอกที่อยู่ ให้ครบถ้วน*

ใช้ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่สถานี

ที่อยู่:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์:

ใช้ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่สถานี

ที่อยู่: {{ this.business.address }}
ตำบล: {{ this.business.tumbol }}
อำเภอ: {{ this.business.aumpur }}
จังหวัด: {{ this.business.province }}
รหัสไปรษณีย์: {{ this.business.zipcode }}

ข้อมูลดีเจ/DJ Information
กรุณากรอกชื่อ - นามสกุล ให้ถูกต้อง*
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง*
กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง*
กรุณากรอก ไลน์ไอดี ให้ถูกต้อง*
กรุณากรอกชื่อ - นามสกุล ให้ถูกต้อง*
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง*
กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง*
กรุณากรอก ไลน์ไอดี ให้ถูกต้อง*
1.สถานียินยอมให้ บมจ.อสมท เข้าดำเนินการติดตั้งระบบ Streaming ของ บมจ.อสมท เพื่อส่งข้อมูลภาพและเสียงมาที่ บมจ.อสมท
2.สถานีต้องดำเนินการเปิดระบบ Streaming ตลอดระยะเวลาการออกอากาศ
3.สถานียินยอมให้ บมจ.อสมท บันทึก จัดเก็บภาพและสัญญาณเสียงของสถานีที่ส่งผ่าน ระบบ Streaming ของ บมจ.อสมท ตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการ Streaming ของ บมจ.อสมท
4.สถานียินยอมให้ บมจ.อสมท ใช้ข้อมูลภาพและเสียง ตามข้อ 3. เพื่อนำข้อมูลมาใช้ ปรับปรุงงานด้านการตลาดและการขาย
5.ท่านจะได้รับเอกสารยืนยันความเป็นสมาชิกหลังจากได้รับการพิจารณาจาก อสมท.และจะได้รับหลังจาก verify email แล้ว