ครั้งแรกกับ Radio Media Network ที่ใหญ่ที่สุด และวัดผลได้แบบ Real-Time

Network ที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศ กว่า 1500 สถานี

สถานีคุณภาพ
คัดเลือกโดย MCOT

เข้าถึงด้วยภาษา เป็นกันเอง
สไตล์ท้องถิ่น

จัดการโฆษณาแบบ Digital ออกอากาศบนวิทยุปกติ
พร้อม Real-Time Report

กลุ่มเป้าหมายของคุณ คือ Local Mass Market หรือไม่?

 • กลุ่มคนต่างจังหวัด ชาวบ้านทั่วไป หนุ่ม-สาวโรงงาน White Collar แรงงานไทย-ต่างด้าว
 • กลุ่ม Target ที่กระจายตัวกว้างเชิง Geo Location ทั้งหัวเมืองหลัก เมืองรอง อำเภอชายขอบ
 • Key Challenge

 • ต้องการเพิ่มยอดขาย รักษาตลาด Mass แต่ลงทุนกับสื่อทีวีหลักตลอดไป ไม่ไหวนะ
 • ต้องการขยายตลาดใหม่ มีวิธีไหนที่ Effective
 • แม้กลุ่มเป้าหมายกว้าง แต่ก็ต้องการ Localize ลึกขึ้น
 • ทางเลือกที่น่าสนใจ

 • สื่อวิทยุชุมชน มีเสน่ห์อย่างคาดไม่ถึง มีความ Localize ลงลึกในแต่ละพื้นที่ ทั้งภาษาและสไตล์
 • DJ คือ Influencer ประจำท้องถิ่นดีๆ นี่เอง
 • First time In Thailand

  Easy deploy media over 1,500 local radio stations,

  Trackable & Semi-Realtime Report

  รู้จักกับ INNOVATIVE PLATFORM ของเรา

 • TJ Media โครงการร่วมพัฒนา ระหว่าง บมจ.อสมท (MCOT) ผู้นำธุรกิจวิทยุคลื่นหลักระดับประเทศ และ Praneat Group (PNG) เจ้าของ Digital Programatic Media Technology พร้อมให้บริการทางเลือกใหม่ของวงการมีเดีย
 • MCOT รวบรวม คัดเลือกพันธมิตร วิทยุชุมชน ผนึกกันเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ ครอบคลุมมากที่สุด ทั้งหัวเมืองใหญ่ เมืองรอง ชายขอบ ด้วยจำนวนมากถึง 1,500 สถานี ทั่วไทย
 • สถานีเครือข่าย ทุกสถานี ให้บริการออกอากาศโฆษณา และ DJ PR ผ่านระบบ TJ Smart Station ทำทุกอย่างผ่าน Cloud ยกระดับเรื่องการบริหารจัดการแบบก้าวกระโดด สามารถใช้ศักยภาพของ Node ขนาดเล็ก แต่รวมเป็น Network ขนาดใหญ่ ได้อย่างลงตัว
 • Advertiser สามารถ Monitor ทุก Campaign ลึกระดับ Single Spot/PR ผ่าน Dashboard ไม่ต้องรอ Report กันอีกต่อไป

  รู้จักกับ INNOVATIVE PLATFORM ของเรา

  TJ Media โครงการร่วมพัฒนา ระหว่าง บมจ.อสมท (MCOT) ผู้นำธุรกิจวิทยุคลื่นหลักระดับประเทศ และ Praneat Group (PNG) เจ้าของ Digital Programatic Media Technology พร้อมให้บริการทางเลือกใหม่ของวงการมีเดีย
  MCOT รวบรวม คัดเลือกพันธมิตร วิทยุชุมชน ผนึกกันเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ ครอบคลุมมากที่สุด ทั้งหัวเมืองใหญ่ เมืองรอง ชายขอบ ด้วยจำนวนมากถึง 1,500 สถานี ทั่วไทย
  สถานีเครือข่าย ทุกสถานี ให้บริการออกอากาศโฆษณา และ DJ PR ผ่านระบบ TJ Smart Station ทำทุกอย่างผ่าน Cloud ยกระดับเรื่องการบริหารจัดการแบบก้าวกระโดด สามารถใช้ศักยภาพของ Node ขนาดเล็ก แต่รวมเป็น Network ขนาดใหญ่ ได้อย่างลงตัว
  Advertiser สามารถ Monitor ทุก Campaign ลึกระดับ Single Spot/PR ผ่าน Dashboard ไม่ต้องรอ Report กันอีกต่อไป

  โอกาสของ Mass Brand มาถึงแล้ว

  TJ Media ให้คุณมีโอกาสเข้าถึง Local Mass Target ผ่านสื่อวิทยุ อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับ ที่ไม่เคยมีมาก่อน

  Maintain Frequency ผ่าน Mass Media Scale ด้วยค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า

  Real-time Monitoring ผ่านระบบ TJ Programmatic และการรับรองการออกอากาศโดย MCOT

  Customize Message ได้หลากหลาย ตามท้องที่ โดยใช้ Local DJ Influencer Network

  Real-Time Monitoring

  มาตราฐานเดียวกับ Digital Advertising

  ด้วย Dashboard สำหรับ Advertiser/Media Buyer

 • บริหารจัดการโฆษณาเองได้
 • ดูรายงานการออกอากาศแบบ Real-Time* ตามภาค จังหวัด และรายสถานี
 • โปร่งใส่ ตรวจสอบ Clip เสียงการออกอากาศ ผ่านระบบได้ทันที

 • ข้อควรทราบ

  1. โครงการนี้เป็นโครงการศึกษาและพัฒนาธุรกิจร่วมกันระหว่าง บมจ.อสมท (MCOT) และ บจก.ประณีต กรุ๊ป จำกัด (PNG)

  2. จำนวนสถานีที่ร่วมโครงการ ปัจุบันมีสถานีวิทยุชุมชนเข้าร่วมแล้วกว่า 850 สถานี และคาดว่าจะครบ 1,500 สถานี ปี 2564

  3. บมจ.อสมท (MCOT) ทำหน้าที่คัดสรร รวบรวมสถานี และอำนวยการด้านการออกอากาศ อำนวยการตรวจเทียบความถูกต้อง ของโฆษณาที่ออกอากาศ และ บจก.ประณีต กรุ๊ป จำกัด (PNG) เป็นผู้บริหารแพลตฟอร์ม และบริหารการขายสื่อ

  Real-Time Monitoring

  มาตราฐานเดียวกับ Digital Advertising

  ด้วย Dashboard สำหรับ Advertiser/Media Buyer

 • บริหารจัดการโฆษณาเองได้
 • ดูรายงานการออกอากาศแบบ Real-Time* ตามภาค จังหวัด และรายสถานี
 • โปร่งใส่ ตรวจสอบ Clip เสียงการออกอากาศ ผ่านระบบได้ทันที

 • ข้อควรทราบ

  1. โครงการนี้เป็นโครงการศึกษาและพัฒนาธุรกิจร่วมกันระหว่าง บมจ.อสมท (MCOT) และ บจก.ประณีต กรุ๊ป จำกัด (PNG)

  2. จำนวนสถานีที่ร่วมโครงการ ปัจุบันมีสถานีวิทยุชุมชนเข้าร่วมแล้วกว่า 850 สถานี และคาดว่าจะครบ 1,500 สถานี ปี 2564

  3. บมจ.อสมท (MCOT) ทำหน้าที่คัดสรร รวบรวมสถานี และอำนวยการด้านการออกอากาศ อำนวยการตรวจเทียบความถูกต้อง ของโฆษณาที่ออกอากาศ และ บจก.ประณีต กรุ๊ป จำกัด (PNG) เป็นผู้บริหารแพลตฟอร์ม และบริหารการขายสื่อ

  Advertiser Console & Dashboard